ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CELANOVA
988 43 14 84 - 988 45 13 45 |

Pre Inscrición Atletismo, multideporte y actividad física nas Escolas Deportivas do Concello de Celanova

TEMPADA 2023-2024

Grupo de Menores: 2012 - 2015
Grupo de Maiores: 2007 - 2011

Mínimo 12 alumnos

Datos do pai, nai ou titor

Nome do pai, nai ou titor*
DNI do pai, nai ou titor*
Correo electrónico*
Enderezo*
Móvil

Datos do Alumna/o

Nome*
Apelido*
DNI
Data de nacemento*