ESCOLAS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE CELANOVA
988 43 14 84 - 988 45 13 45 |

Protocolo COVID-19 EDCCelanova

Publicado o 24-12-2020 por Miguel Angel Mociño

A actividade deportiva volta a EDC.Celanova baixo as medidas de control, desinfección e vixianza marcados no protocolo polo COVID-19 que seguindo as indicacións da Secretaría Xeral para o Deporte, asi como das distintas federacións deportivas desenrolou o noso clube. As medidas nas que está basado o protocolo son o uso da mascarilla, mantemento da distancia de seguridade, lavado de mans, desinfección de material, sentido de circulación, grupos fixos de adestramento.....